fbpx
Korpusas C
Korpusas C - Apartamentai

5
Aukštas
Laisvų: 3
Rezervuotų: 0
Korpusas C - Apartamentai

4
Aukštas
Laisvų: 3
Rezervuotų: 0
Korpusas C - Apartamentai

3
Aukštas
Laisvų: 2
Rezervuotų: 0
Korpusas C - Butai

2
Aukštas
Laisvų: 3
Rezervuotų: 0
Korpusas C - Butai

1
Aukštas
Laisvų: 1
Rezervuotų: 0